ShangYu Safeway Fire Fighting Equipment Co.,Ltd.

Add: Zijin Road Wushan Village, Xiaoyue Town Shangyu, Shaoxing City, Zhejiang Province 312367

Tel: +86-13857558436
Fax: +86- 0575-82035598

E_mail: daveye@safewayfighting.com
Website: www.safewayfire.cn
 
 
 
Sales Team
 
David Ye
daveye@safewayfighting.com
+86-138 5755 8436
Edda Ji
sales13@safewayfighting.com
+86-182 2452 6559
Coco Cai
sales25@safewayfighting.com
+191 2149 0991
Felicia Wu
sales37@safewayfighting.com
+189 1764 3689
 
DESIGN BY FETION
© 2017 SHANGYU SAFEWAY FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED